Cuma, January 18, 2019
TOPLU-MAIL-BANNER-4
 • PYYK 2014
  PYYK 2014 Akdeniz Üniversitesi / Antalya
 • PYYK 2014
  PYYK 2014 Akdeniz Üniversitesi / Antalya
 • PYYK 2014
  PYYK 2014 Akdeniz Üniversitesi / Antalya
 • PYYK 2014
  PYYK 2014 T.C. Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Antalya
 • PYYK 2014
  PYYK 2014 Kongre kapsamında; proje ve yapım yönetimi alanında var olan uygulamaların iyileştirilmesi ve en iyi uygulamaların paylaşımının kolaylaştırılması için yeni teknoloji, yönetim ve eğitim stratejileri ile ilgili bilgi yayılımının hızlandırılması amaçlanmaktadır.
 • PYYK 2014
  PYYK 2014 Kongrenin amacı; akademisyenler, profesyoneller ve araştırmacılarla birlikte, ulusal ortak bir paydada bir araya gelerek, proje ve yapım yönetimi alanındaki fikir ve son bulguların paylaşılmasını sağlamaktır.
 • PYYK 2014
  PYYK 2014 3. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi Akdeniz Üniversitesi / ANTALYA
Düzenleme Kurulu
Gökhan Arslan        Anadolu Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü  
M. Talat Birgönül  (Eşbaşkan)  ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü 
Tahir Çelik           Doğu Akdeniz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü  
Sema Ergönül       Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Bölümü 
H. Murat Günaydın  İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mimarlık Bölümü  
Serdar Kale İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mimarlık Bölümü 
Alaattin Kanoğlu   İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü  
Aynur Kazaz (Başkan) Akdeniz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü  
Ekrem Manisalı  İstanbul Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 
Emin Öcal   Çukurova Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü  
İlker Özdemir Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü
Esin Ergen Pehlevan  İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü
İrem Dikmen Toker  ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü 
   
Bilim Kurulu
Emrah Acar         İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü 
Rıfat Akbıyıklı      Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü
Aslı Akçamete    ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü
Burcu Akıncı Carnegie Mellon University Dept. of Civil and Env. Eng.
Selçuk Alten pro^GE
Yusuf Arayıcı  University of Salford  School of the Built Environment 
Deniz Artan İlter  İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 
Osman Aytekin Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 
Selim Baradan  Ege Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü  
Mehmet Emre Bayraktar  Florida International University  Dep. of Construction Management 
Ö. Halis Bettemir   İnönü Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü  
Cenk Budayan   Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü  
Haluk Çeçen   Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü  
Murat Çıracı  İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü 
Tülay Çivici  Balıkesir Üniversitesi Mimarlık Bölümü 
Jülide Bozoğlu Demirdöven Illinois Institute of Technology Constr. Eng. and Manag. Prog.
Atilla Dikbaş  İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü 
İpek Gürsel Dino   ODTÜ Mimarlık Bölümü  
Z. Sevgi Doğan  İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mimarlık Bölümü  
Ercan Erdiş  Mustafa Kemal Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 
Semiha Ergan Carnegie Mellon University   Dept. of Civil and Env. Eng.
Burçin Becerik-Gerber  University of Southern California  Dept. of Civil and Env. Eng.
A. Tanju Gültekin Lefke Avrupa Üniversitesi Mimarlık Bölümü
Heyecan Giritli İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü
Yeliz Tülübaş Gökuç  Balıkesir Üniversitesi Mimarlık Bölümü 
Selin Gündeş  Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Bölümü  
Murat Gündüz  ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü 
Suat Günhan  University of Texas at San Antonio Mimarlık Bölümü 
Gürkan Emre Gürcanlı   İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 
Aslı Pelin Gürgün  Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 
Feyzi Haznedaroğlu  İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 
Zeynep Işık   Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü  
Ümit Işıkdağ  Beykent Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi 
M. Emre İlal  İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mimarlık Bölümü 
A. Tolga İlter  İstanbul Teknik Üniversitesi Proje Yönetim Merkezi
Erkan Karaman  Balıkesir Üniversitesi Mimarlık Bölümü 
Tuğçe Kazanasmaz İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mimarlık Bölümü  
Serkan Kıvrak  Anadolu Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 
Sinem Korkmaz  Michigan State University  School of Planning, Design & Construction 
Almula Köksal   Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü  
Rüveyda Kömürlü   Kocaeli Üniversitesi Mimarlık Bölümü  
Sevinç Kurt Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Mimarlık Bölümü
Esra Kurul   Oxford Brooks University  Department of Real Estate and Construction  
Murat Kuruoğlu   İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü  
Gülgün Mıstıkoğlu  Mustafa Kemal Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 
Emel Laptalı Oral   Çukurova Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü  
Mehmet Egemen Özbek  Colorado State University  Department of Construction  Management 
Beliz Özorhon   Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü  
Ahmet Öztaş   Isik University  Faculty of Engineering and Architecture 
Gözde Başak Öztürk  İstanbul Gelişim Üniversitesi 
Koray Pekeriçli  ODTÜ Mimarlık Bölümü  
Gül Polat   İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü  
Barış Salman  ODTÜ KKK İnşaat Mühendisliği Bölümü  
Sevil Sarıyıldız  TU Delft Faculty of Architecture 
Begüm Sertyeşilışık   İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü  
Rıfat Sönmez   ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü  
Kerem Tanboğa   Teknoka Danışmanlık  
Ali Murat Tanyer   ODTÜ Mimarlık Bölümü  
Elçin Taş   İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü 
Işılay Tekçe Özyeğin Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Y. Cengiz Toklu Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü
Serdar Ulubeyli   Bülent Ecevit Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü  
Hakan Yaman   İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü
Ela Öney Yazıcı  İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü 
   
Ödül Değerlendirme Kurulu
Emrah Acar         İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü 
Aslı Akçamete    ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü
Gökhan Arslan         Anadolu Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü  
Sema Ergönül       Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Bölümü 
Zeynep Işık   Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü  
   
Editörler
Cenk Budayan Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü
Serdar Ulubeyli Bülent Ecevit Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü  
   
Kongre Sekretaryası
İhsan Burak Çam    
Akdeniz Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü
Bayram Er  
Akdeniz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü
İkbal Erbaş    
Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Bölümü