Cuma, January 18, 2019
TOPLU-MAIL-BANNER-4
 • PYYK 2014
  PYYK 2014 Akdeniz Üniversitesi / Antalya
 • PYYK 2014
  PYYK 2014 Akdeniz Üniversitesi / Antalya
 • PYYK 2014
  PYYK 2014 Akdeniz Üniversitesi / Antalya
 • PYYK 2014
  PYYK 2014 T.C. Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Antalya
 • PYYK 2014
  PYYK 2014 Kongre kapsamında; proje ve yapım yönetimi alanında var olan uygulamaların iyileştirilmesi ve en iyi uygulamaların paylaşımının kolaylaştırılması için yeni teknoloji, yönetim ve eğitim stratejileri ile ilgili bilgi yayılımının hızlandırılması amaçlanmaktadır.
 • PYYK 2014
  PYYK 2014 Kongrenin amacı; akademisyenler, profesyoneller ve araştırmacılarla birlikte, ulusal ortak bir paydada bir araya gelerek, proje ve yapım yönetimi alanındaki fikir ve son bulguların paylaşılmasını sağlamaktır.
 • PYYK 2014
  PYYK 2014 3. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi Akdeniz Üniversitesi / ANTALYA

KONU BAŞLIKLARI

Proje Yönetimi:

 • Planlama
 • Maliyet
 • Kalite Yönetimi
 • Risk Yönetimi
 • Uluslararası İnşaat Projelerinin Yönetimi
 • Tedarik Zinciri Yönetimi
 • Değer Yönetimi
 • İşgücü Verimliliği
 • Yalın İnşaat

Şirket Yönetimi:

 • Stratejik Planlama ve Yönetim
 • Rekabet Stratejileri
 • Stratejik Ortaklıklar
 • İnovasyon Yönetimi
 • İnsan Kaynakları Yönetimi
 • Bilgi ve İletişim Yönetimi
 • Kurumsal Kaynak Yönetimi
 • Pazarlama
 • Performans Yönetimi
 • Şirket Kültürü
 • Büro Yönetimi
 • Kurumsallaşma
 • Talep Yönetimi
 • Afet Yönetimi

Yapım Yöntemleri:

 • Yapım Yöntemleri
 • Yapım Teknolojileri
 • Şantiye Dışı Üretim
 • Tasarım Yönetimi
 • Malzeme Yönetimi

Bilgi Teknolojileri:

 • Otomasyon
 • Bina Bilgi Modelleri (BIM)
 • Karar Destek Sistemleri
 • Çok Boyutlu Modelleme
 • Bilgisayar Uygulamaları
 • Web Tabanlı Proje Yönetimi
 • Kaynak ve Maliyet Planlamasında Yeni Araçlar ve Algoritmalar
 • İnşaat Sektöründe Yapay Zeka Uygulamaları

Finansal Yönetim:

 • Proje Finansman Modelleri
 • Maliyet Tahmini
 • Mühendislik Ekonomisi
 • Muhasebe
 • Yapılabilirlik Çalışmaları

Hukuksal Konular:

 • Sözleşme Yönetimi
 • Anlaşmazlıklar
 • Yasal Mevzuat
 • Yapım İhaleleri

Sürdürülebilirlik:

 • Sürdürülebilir Çevre
 • Yeşil Tasarım
 • Temiz Üretim
 • Çevre Yönetim Sistemleri
 • Yenilenebilir Enerji
 • Akıllı Binalar
 • İnşaat Atıklarının Geri Dönüşümü
 • Sürdürülebilir İnşaat Metotları ve Teknolojisi

Sektör Araştırmaları:

 • Makro-Ekonomik Analiz
 • Sektör Analizi
 • Etki Analizi
 • Üniversite-Sanayi İşbirliği
 • Teknoloji ve Bilgi Transferi Modelleri

Eğitim:

 • Yapım Yönetimi Eğitimi
 • Hayat Boyu Eğitim
 • Uzaktan Eğitim
 • Mesleki Eğitim
 • İşçi Eğitimi
 • Etik

Şantiye Yönetimi ve İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği:

 • Şantiye Yönetimi
 • İş Makineleri
 • Depo Yönetimi
 • Yapı İşlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
 • İş Kazaları
 • İş Güvenliğinde Kişisel Koruyucu Donanımlar
 • İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Mevzuatı
 • İşçilerin Eğitimi
 • İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Denetimi