Cuma, January 18, 2019
TOPLU-MAIL-BANNER-4
 • PYYK 2014
  PYYK 2014 Akdeniz Üniversitesi / Antalya
 • PYYK 2014
  PYYK 2014 Akdeniz Üniversitesi / Antalya
 • PYYK 2014
  PYYK 2014 Akdeniz Üniversitesi / Antalya
 • PYYK 2014
  PYYK 2014 T.C. Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Antalya
 • PYYK 2014
  PYYK 2014 Kongre kapsamında; proje ve yapım yönetimi alanında var olan uygulamaların iyileştirilmesi ve en iyi uygulamaların paylaşımının kolaylaştırılması için yeni teknoloji, yönetim ve eğitim stratejileri ile ilgili bilgi yayılımının hızlandırılması amaçlanmaktadır.
 • PYYK 2014
  PYYK 2014 Kongrenin amacı; akademisyenler, profesyoneller ve araştırmacılarla birlikte, ulusal ortak bir paydada bir araya gelerek, proje ve yapım yönetimi alanındaki fikir ve son bulguların paylaşılmasını sağlamaktır.
 • PYYK 2014
  PYYK 2014 3. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi Akdeniz Üniversitesi / ANTALYA

YAZIM KILAVUZU

 • Bildiriler Türkçe olarak, 12 sayfayı (metin, tablolar, şekiller, kaynaklar ve tüm ekler dahil) geçmeyecek şekilde hazırlanmalıdır.
 • Bildiriler ISO A4 (210mmx297mm) kağıt boyutunda hazırlanmalıdır. Bildirilere sayfa numarası verilmemelidir.
 • Her sayfanın yazım alanı, soldan ve sağdan 3 cm, yukarıdan ve aşağıdan 2,5 cm boşluk kalacak şekilde düzenlenmelidir. Bildiriler, “Times New Roman” yazı karakteri kullanılarak tek aralıklı (single space), sola ve sağa dayalı (justified) yazılmalıdır.
 • Bildirilerin sadece ilk sayfasının üst bilgi bölümünde, örnekte verilen metin(Kongrenin adı, yapılacağı yer ve günlere ilişkin bilgi notu) yazılmalıdır (10 pt, italik, sol kenara dayalı).
 • Araştırmayı genel hatlarıyla tanıtan 200 kelimeyi aşmayacak uzunlukta bir özet, bildirinin birinci sayfasında yer almalıdır. Özetin altında, çalışmayı tanımlayabilecek nitelikte en az 3 anahtar kelime italik olarak yazılmalıdır.
 • Yazı karakteri büyüklükleri ve özellikleri aşağıdaki gibi olmalıdır:
  • Bildiri başlığı - 16 pt, koyu, ortalanmış.
  • Yazarların adları - 14 pt, koyu, ortalanmış.
  • Yazarların bağlı oldukları kurum - 12 pt, koyuitalik, ortalanmış.
  • Yazarların e-posta adresleri 12 pt, italik, ortalanmış.
  • Ana başlıklar - 14 pt, koyu, ortalanmış.
  • Alt başlıklar - 12 pt, koyu, sol kenara dayalı.
  • Alt-Alt başlıklar - 12 pt, altı çizili, sol kenara dayalı.
  • Metin - 12 pt.
  • Grafik, tablo ve fotoğraf başlıkları - 12 pt.
  • Grafik içerisindeki yazılar - en küçük 8 pt.
 • Bildirinin bölümleri arasında bırakılacak satır aralıkları örnekte gösterilmiştir. Satır aralıkları 12 pt. olmalıdır.
 • Bildiri başlığı, ana başlık, alt başlık ve alt-alt başlıklarda kelimelerin ilk harfleri büyük harf, diğerleri küçük harf olmalıdır.
 • Tablo ve şekillere ait başlıkların ilk harfleri büyük harf, diğerleri küçük harf olmalıdır.
 • Denklemler satıra ortalanmış olarak yazılmalı ve denklem numaraları satır sonunda yuvarlak parantez içinde verilmelidir.
 • Kaynaklar metinde yazar soyadı/soyadları ve yayın yılı olarak parantez içerisinde belirtilmelidir. Metin içerisinde, aynı yazara/yazarlara ait aynı yılda yayınlanmış birden fazla esere atıfta bulunulması halinde, yayın yılının hemen sonuna a ve b gibi harfler eklenmek suretiyle, yayınların birbirlerinden ayırt edilebilmeleri sağlanmalıdır. Örneğin, (Birgönül ve Dikmen, 1995a) ve (Birgönül ve Dikmen, 1995b) gibi. Kaynaklar bildirinin en son bölümünde sunulmalı ve yazar soyadlarına göre alfabetik olarak dizilmelidir. Atıfta bulunulan yayının tüm yazarlarının adları verilmelidir. Yayın yılı, yazar soyadlarından sonra aynı parantezin içersinde gösterilmelidir. Kitap isimlerinin altı çizilmeli, makale ve bildiri başlıkları ise tırnak içine alınmalıdır. Referanslar arasında 1 satır boşluk bırakılmalıdır.
 • Bildirilerin elektronik kopyası Microsoft Word formatında hazırlanmalıdır. Dosyalar yüklenirken sistem, bildirinin başvuru numarası ile dosyanızı tekrar adlandıracağından dosya adının önemi yoktur.
 • Bildirilerin hazırlanması aşamasında, sizlere rehberlik edecek olan örnek bildiriyi lütfen inceleyiniz.